Foto z akcií a podujatí v školskom roku

2017/2018

 

Plamienky spomienok

Pred jesennými prázdninami sa pred školou rozžiarili tekvičky, ktoré zútulnili školký dvor. Svetielka navodili príjemnú atmosféru nastávajúcich dní. V mysliach si aj mnohí pospominali na všetkých, ktorí nám boli blízki a ktrorí budú mať navždy v našich srdciach svoje miesto.  

Jesenná atmosféra

V školskom klube bolo zase raz veselo. Dňa 25.októbra sa uskutočnila imatrikulácia: „Pasovačka do Družiny Janka Hraška“, ktorú sprevádzala veselá nálada, spev, tanec a recitácia malých prváčikov. Tí sa predstavili so svojim kultúrnym programom, ktorý si stihli nacvičiť počas prvých dvoch školských mesiacov. A veru, bolo sa načo pozerať!

Mamka Hrašová (Vanesska Ulehlová) sa už nevedela dočkať, kedy sa jej Janíčko vráti, aby privítal nových členov svojej družiny. Slávnosť otvoril pochod námorníkov (deti z 2.A), ku ktorým sa rezkým krokom a spevom pridali deti z 1.A triedy. Postupne sa pripájali aj deti z 1.B, ktoré zarecitovali oslavnú báseň a zatancovali rytmický tanec. Pekným pohybom a spevom sa ukázali aj deti z 1.C triedy, ktorí sa premenili na malých Šmolkov. Všetci preukázali svoju odvahu a šikovnosť, a svojim vystupovaním a správaním si získali obdiv od všetkých divákov. Janko Hraško (Petrík Mižák) svojou varechou spečatil sľub všetkých Hraškuľkov a Hraškuliek. Za odmenu im mamka venovala zlatý dukát a peknú maľovanku, ako pamiatku na tento deň. V závere si všetci spoločne zaspievali hymnu Janka Hraška a odobrali sa na sladké pohostenie, ktoré im pripravili naše tety kuchárky.

Celé popoludnie sa z tried ozývala veselá hudba a spev. Keď sme sa lúčili domov, jeden Hraškuľko povedal: „Dnes sme sa nepohrali s hračkami, neboli sme vonku, ale ja idem domov taký šťastný!“... Nuž želáme všetkým Hraškuľkom, aby v Družine Janka Hraška prežili ešte veľa takýchto veselých a šťastných dní!

Imatrikulácia v Družine Janka Hraška

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Dňa 11. 10. 2017 na našu školu zavítala PANI JESEŇ so svojimi ŠKRIATKAMI LESA. Privítali nás krátkym jesenným programom a poprosili o veľkú pomoc. Keďže škriatkovia lesa pomiešali pani jeseni všetky strukoviny, naše Hraškuľčatá sa zahrali na Popolušku a pomohli jej ich roztriediť. A tak sa v stredu náš školský klub detí premenil na kreatívnu dielňu: „Jeseň v obrazoch“. Deti vytvárali krásne obrázky s jesennými motívmi, pričom použili všetky druhy strukovín a iných prírodnín. Ukázali svoju kreativitu, tvorivosť, zručnosť a šikovnosť. Ich jesenné obrázky skrášľujú teraz chodbu Janka Hraška.

Jeseň v obrazoch

Naše mesto Humenné oslavovalo 700. výročie prvej písomnej zmienky. My sme sa tiež pripojili a tak trochu sme sa vrátili v čase do stredoveku a stali sa rytiermi a princeznami.

     Atmosféru dávnych čias  navodil kráľ so svojím rytierskym sprievodom, bubeníkmi a krásnou princeznou. Naši malí rytieri si najprv postavili hrady, ktoré neskôr museli obraňovať pred nepriateľským vojskom. Svoju zdatnosť preukázali nielen  v streľbe z luku, ale aj v prekonávaní rôznych prekážok. Odvaha rozhodne nikomu nechýbala. Veď, kto by sa dal dobrovoľne zavrieť do väzenia alebo so zaviazanými očami zničiť príšeru? Chýbať samozrejme nesmeli ani hry v kocky a kamenné piškvorky. A čo by to bol za stredovek bez záhadnej veštice, ktorá pomocou tajomných kariet predpovedala osud.

     Dobová hudba, ktorá znela celým popoludním nám ešte viac spríjemnila tento, pre naše mesto, výnimočný deň.

Rytierske hry

1 | 2 | 3 | 4 >>

ARCHÍV

Školský rok: 2016/2017

Rozlúčka s. pani vychovávateľkou Ankou B. a s Jankom Hraškom (Tadeáškom)

1 | 2 | 3 | 4 >>

Dopraváčik

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Deň detí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Deň Slnka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Princezná Kvapôčka a Zemeguľko

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Šibi ryby...malí šibači

Smiech je liek - Škola podporujúca zdravie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Z rozprávky do rozprávky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Návšteva činoherného predstavenia „Zlaté kuriatko"

1 | 2 | 3 | 4 >>

Spievankovo - spieva celá družina

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Školský karneval

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novoročný ples v ŠKD 2017

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pasovačka do Družiny Janka Hraška

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Medzinárodný deň jabĺk

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Svetový deň úsmevu

Od roku 1999 sa vždy prvý októbrový piatok sa na celom svete oslavuje Svetový deň úsmevu.  Tento deň je určený na dobré skutky, dobrú náladu a na pochopenie sily úsmevu, ktorý robí naše dni krajšími. Aj preto heslo tohto dňa znie: „Vykonaj milý skutok. Pomôž jednému človeku k úsmevu“. Deti z Družiny Janka Hraška sa na nás, vychovávateľky ŠKD, usmievajú každý deň.  Tento deň sme sa však trochu snažili vylúdiť úsmev aj ľuďom, ktorí prechádzali okolo našej školy, preto sme vyrobili obrovský nápis a veľké usmievajúce sa ústa z PET vrchnáčikov. V triedach sme sa neskôr zabávali na rôznych žartovných príhodách a smiešnych vtipoch. Domov sme sa všetci vrátili s veľkým úsmevom na tvári.

                                   Vychovávateľky a deti 3. a 7. oddelenia

Deň úsmevu

1 | 2 | 3 | 4 >>

Olympijský deň

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

školský rok 2015/2016

Letná prázdninová činnosť v ŠKD 2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Deň Slnka - aktivity z projektu ŠpZ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

MDD - Indiánske popoludnie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Turistika - do "Tramtárie"

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Stavanie mája pred "Hrnčiarskym kráľovstvom"

1 | 2 | 3 | 4 >>

Deň Zeme - jarné upratovanie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Veľkonočná tvorivá dielňa

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Medzinárodný deň žien... potešili sme sa

Vynášanie Moreny

1 | 2 | 3 | 4 >>

Čitateľský maratón

1 | 2 | 3 | 4 >>

Remeslo má zlaté dno

1 | 2 | 3 | 4 >>

Karneval

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Deň vody- podujatie v rámci projektu ŠpZ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Milé stretnutie pri stromčeku s bývalými pedagógmi našej školy

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Dievčatá verzus chlapci: zábavno-súťažné popoludnie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pexesománia: „Kráľ a kráľovná pexesa“

1 | 2 | 3 | 4 >>

Pasovačka malých Hraškuľčiat

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Akadémia k 40.výročiu školy

1 | 2 | 3 | 4 >>

Ako bolo kedysi

Domček starej matere

1 | 2 | 3 | 4 >>

Pozrite si aj fotogalériu jednotlivých oddelení