Kapustové hody u Hraškovcov

26.11.2014 19:46

"Dnes je veľká parada, kapusta sa nakladá..." znelo celou školou.

Deti spievali a popri tom aj priložili ruku k dielu. Hlinený súdok sa postupne plnil kapustou, drevený tĺčik putoval z jednej detskej rúčky do druhej, kým všetci Hraškuľkovia nepomohli Jankovi Hraškovi kapustu naložiť. Mamka Hrašková im za to ponúkla kapustové pirohy a za múdre odpovede aj koláčiky. A ako ste na tom vy? Vianoce sú už za dverami a bez kapustnice si ich ani nevieme predstaviť.