Mojej mamičke

26.03.2014 19:12

MAMA je krásna a nežná kvetina, na svete pre mňa jedinná.....nieslo sa našou školou, keď  deti 5.oddelenia p.vych. Lučkovej pripravili a prezentovali kultúrne pohladenie a poďakovanie za lásku a starostlivosť našim mamkám. Pripomenuli našim školákom, že nastal čas niečo vymyslieť a pripraviť pre svoje mamičky k blížiacemu sa sviatku matiek. Deti recitovali, spievali, hrali na hudobných nástrojoch, tancovali, kreslili , strihali, lepili a odpovedali na kvízové otázky. Na záver sa do rôznych  kútov sveta rozleteli vzdušné božteky venované všetkým mamkám. A čo vy?   Už ste sa pripravili?