My sme malí muzikanti

11.03.2015 20:09

Aj tí veľkí muzikanti začínali kedysi búchaním, cinkaním, vyťukávaním rytmu..kým si nevybrali hudobný nástroj, ktorý ich preslávil. Nuž začať je naozaj treba. Najprv s ľahko ovládateľnými rytmickými hudobnými nástrojmi si vyskúšať, ako chutí hudba vo vlastnom prevedení. Potom pridať spev, alebo jednoduchú melódiu a už tu máte malú hudobnú skupinu. My sme hudbe a hlavne hudobno- pohybovým hrám venovali jedno voľné popoludnie. Zabavili sme sa a možno aj inšpirovali dušu budúceho muzikanta.