Slávnostná pasovačka do Družiny Janka Hraška

09.11.2012 19:12

V Hrnčiarskom kráľovstve nastali zmeny. Kráľ Rudolf I. sa odobral na zaslúžený odpočinok a na jeho trón nastúpila kráľovná Jarmila Dobrotivá. Samozrejme, že Janko Hraško novú kráľovnú slávnostne privítal a za všetkých poddaných jej sľúbil poslušnosť a pracovitosť, aká dobrému kráľovstvu náleží. Súčasne pasoval nových členov z radu prváčikov do svojej družiny. Preveril ich odvahu veľkou varechou. Prváčatá ukázali svoj talent spevom, hrou a tancom. Po slávnostnom sľube si zaspievali spoločne hymnu Hraškuľčiat a odobrali sa na veľkú kráľovskú hostinu.