Prvá pomoc - Máša a medveď

20.05.2015 21:55

Zdravie- vážime si ho, až keď ho nemáme. Berieme ho ako samozrejmosť. Našťastie sú medzi nami ľudia, ktorí sa ním zaoberajú a vedia ho aj prinavrátiť späť. Sú to naši anjeli v bielych plášťoch.  S pochopením a trpezlivosťou v očiach nás opatrujú, ošetrujú naše rany a často i srdcia.
     Aj k nám zavítali a ich láskavé ruky nám ukázali ako ošetriť ranu, pomôcť kamarátovi v tiesni, privolať a podať prvú pomoc pri záchrane života. Už viete o kom hovorím? Naši anjeli boli zo strednej zdravotnej školy v našom meste a veľmi sa nám páčili. Štyria chlapci a jedno dievča naplnili srdiečka našich detí úctou a obdivom. Aj Máša so svojím kamarátom medveďom im tlieskala a dohovárala mackovi, že hrať sa na chorého sa nemusí vždy oplatiť.