Organizácia V ŠKD

 

Školský rok: 2016/2017

Do ŠKD je prijatých v 1. polroku 196 detí

Počet oddelení: 7

Vedúca vychovávateľka: Iveta Mašlejová          - (ŠKD v triede 1.A)

Vychovávateľky:              Anna Bálintová           - (ŠKD v triede 3.C)

                                           Veronika Telepovská - (ŠKD v triede 2.B)

                                           Jana Pečeňáková       - (ŠKD v triede 1.B)

                                  Mgr. Lucia Lučková             - (ŠKD v triede 3.A)

                                           Marianna Kalaninová - (ŠKD v triede 1.C)

                                     Bc. Martina Kimáková,     - (ŠKD v triede 2.C)

                                       

1. oddelenie: Iveta Mašlejová - 31 detí

2. oddelenie: Anna Bálintová - 28 detí

3. oddelenie: Veronika Telepovská - 29 detí

4. oddelenie: Jana Pečeňáková   -  28 detí

 

5. oddelenie: Mgr.Lucia Lučková - 25 detí

6. oddelenie: Marianna Kalaninová - 28 detí

7. oddelenie: Bc.Martina Kimáková - 27 detí