Foto z akcií a podujatí v školskom roku

2017/2018

 

Športové hry k MDD

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Návšteva činoherného predstavenia Psíčkovo z Prešova

Challenge day

"Malý záchranár" - v spolupráci s Červeným krížom v Humennom

1 | 2 | 3 | 4 >>

Náš (ne)priateľ Slnko

Deň Zeme ...aj takto sme oslavovali

Vyhodnotili sme si náš časopis Hraškuľčatá

Deň Zeme - brigáda a po nej trošku zábavy :-)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Návšteva výstavy

Vynášanie Moreny

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

MDŽ ... deti z 3. oddelenia nás veľmi potešili

Beseda s poľovníkom

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Čarujeme v kuchyni

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Karneval

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Plesová promenáda

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Predvianočná atmosféra

Návšteva v Dennom centre pre seniorov

Vianočný jarmok

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Jesenná atmosféra

Imatrikulácia v Družine Janka Hraška

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Jeseň v obrazoch

Rytierske hry

1 | 2 | 3 | 4 >>

ARCHÍV

Školský rok: 2016/2017

Rozlúčka s. pani vychovávateľkou Ankou B. a s Jankom Hraškom (Tadeáškom)

1 | 2 | 3 | 4 >>

Dopraváčik

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Deň detí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Deň Slnka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Princezná Kvapôčka a Zemeguľko

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Šibi ryby...malí šibači

Smiech je liek - Škola podporujúca zdravie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Z rozprávky do rozprávky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Návšteva činoherného predstavenia „Zlaté kuriatko"

1 | 2 | 3 | 4 >>

Spievankovo - spieva celá družina

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novoročný ples v ŠKD 2017

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pasovačka do Družiny Janka Hraška

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Medzinárodný deň jabĺk

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Deň úsmevu

1 | 2 | 3 | 4 >>

Olympijský deň

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

školský rok 2015/2016

Letná prázdninová činnosť v ŠKD 2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Deň Slnka - aktivity z projektu ŠpZ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

MDD - Indiánske popoludnie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Turistika - do "Tramtárie"

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Stavanie mája pred "Hrnčiarskym kráľovstvom"

1 | 2 | 3 | 4 >>

Veľkonočná tvorivá dielňa

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Remeslo má zlaté dno

1 | 2 | 3 | 4 >>

Deň vody- podujatie v rámci projektu ŠpZ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Milé stretnutie pri stromčeku s bývalými pedagógmi našej školy

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pasovačka malých Hraškuľčiat

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Akadémia k 40.výročiu školy

1 | 2 | 3 | 4 >>

Ako bolo kedysi

Domček starej matere

1 | 2 | 3 | 4 >>

Pozrite si aj fotogalériu jednotlivých oddelení