ŠKD pri ZŠ Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné

skdzshrnche@gmail.com