Náš tím

Iveta Mašlejová

vedúca vychovávateľka

1. oddelenie

Mgr. Jaroslava Šafranová

vychovávateľka

2. oddelenie

Veronika Telepovská

vychovávateľka

3. oddelenie

Jana Pečeňáková

vychovávateľka

4. oddelenie

 

Mgr. Lucia Lučková

vychovávateľka

5. oddelenie

Marianna Kalaninová

vychovávateľka

6. oddelenie

Bc. Martina Kimáková

vychovávateľka

7. oddelenie