Beseda s poľovníkom

23.02.2018 20:57

Dňa 23.02.2018 sa v ŠKD konala beseda s pánom poľovníkom, ktorej sa zúčastnili deti z 1. a 3. oddelenia ŠKD. Beseda začala prezentáciou o činnosti poľovníka.

Poľovníctvo nie je len záľuba – koníček. Kto si myslí, že je to len poľovanie na zver, ten sa veľmi mýli. Je to predovšetkým veľké množstvo povinností, zodpovednosti a starostlivosti. Poľovník nielen musí dobre poznať zvieratká, ale sa aj o nich starať, a to hlavne v zime, kedy ich prikrmuje, pretože si vtedy ťažko hľadajú samé potravu. Musí vedieť, kedy je možné na ne poľovať a koľko ich môže mať v revíri. To všetko porozprával deťom počas besedy poľovník, ktorý prijal pozvanie do nášho klubu. Pre deti bolo veľkým zážitkom stretnutie v triede s ozajstným dravcom - jastrabom, ktorého si priniesol so sebou.  Svoj pútavý výklad spestril názornými ukážkami rôznych vábničiek, ktoré si  mohli naživo vyskúšať. Poobzerali si jelenie parohy, s ktorými sa aj odfotili. Zaujímavosťou bol výklad o živote jeho jastraba. Deti upútal hlavne  kŕmením dravca. Prekvapením pre ne bolo, že si mohli nasadiť rukavicu, podržať a pohladkať ho. Po prezentácií ukážok mal pre deti pripravené hry a úlohy týkajúce sa zvierat. Úlohou detí bolo vyhľadať v priestoroch školy obrázok zvieraťa, kde ich nasmerovali zvieracie stopy. Pútavé bolo aj skladanie zvieracích puzzle a hádanie zvieracích zvukov. Spestrením besedy bolo, keď asistovali pánovi poľovníkovi pri inštalovaní vtáčej búdky na strom.

Hlavnou myšlienkou besedy bolo predstaviť deťom činnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou  o prírodu a jej ochranu. Beseda  s pánom poľovníkom sa deťom veľmi páčila, bola poučná, zaujímavá a oslovila všetkých. Veľká  vďaka patrí praktikantke Claudii Fickovej, ktorá zorganizovala túto besedu a pripravila pekné hry a aktivity pre deti v spolupráci s pánom poľovníkom.

Ďakujeme a budeme sa tešiť na opätovné stretnutie.