Čitateľský maratón

09.03.2016 11:40

Známy pedagóg J.A. Komenský povedal: „Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“

Dňa 9.3.2016 sme sa všetci „družinári“ zapojili do čítania na celoklubovom podujatí: „Čitateľský maratón“, ktorý sa uskutočnil v priestoroch školskej knižnice. Vychovávateľky sa snažili deti priviesť k čítaniu, lebo nie darmo sa hovorí, že knihy sú studnicami múdrosti. Rozprávky a príbehy tak ožili v predstavách detí. Týmto sme zároveň otvorili týždeň čitateľských aktivít, ktorý bude prebiehať od 14.3. do 18.3. v jednotlivých oddeleniach.

Tak dočítania, priatelia!