MDD

01.06.2017 21:04

Všetky deti sa tešia na tento magický deň plný hier, zábav a prekvapení. Je to deň všetkých detí, malých, či veľkých. Deň detí v školskom klube bol veselý a plný zábavy. Každoročne sú pre deti pripravené rôzne hry a súťaže. V tomto roku sme však oslávili sviatok detí  diskotékou a sladkým prekvapením. Rezká hudba pozvala do tanca a tanečný parket sa rýchlo zaplnil hopsajúcimi balónikmi a rôznymi tanečno–pohybovými kreáciami. Deti si za odmenu pochutili na zmrzline a  iných sladkých  maškrtách. Nadšenie z tohto krásneho popoludnia sa dalo ľahko čítať na ich tvárach. S veselou a dobrou náladou odchádzali domov, lebo prežili pekný deň. Vychovávateľky ŠKD im popriali, aby takýchto chvíľ mali čo najviac.