Deň vody

27.01.2016 08:58

Vode bola daná čarovná moc, byť miazgou života na Zemi... (Leonardo da Vinci)

     Voda- je život, sprevádza nás počas celého života, hoci si to ani neuvedomujeme. Je našou súčasťou a bude aj budúcnosťou, ak si včas uvedomíme jej cenu, naučíme sa ju používať zodpovedne a budeme jej čisté zdroje zachovávať pre ďalšie pokolenia.

     V tomto duchu sa snažíme vychovávať aj naše deti, preto sme vode venovali zábavné a vzdelávacie popoludnie. Stretnutie všetkých oddelení ŠKD pod záštitou projektu: Škola podporujúca zdravie sa uskutočnilo 27.1. 2016. Deti si vyskúšali svoje zručnosti, overili vedomosti a podľa dobrých ohlasov sa aj zabavili.

     Voda nám dáva silu, zdravie, krásu a čistotu tela, oddych pri vode nás napĺňa pokojom a radosťou. Naša planéta je jedinečným svetom vody a dúfame, že tak to aj zostane.