Deň Zeme

22.04.2018 16:02

Dňa 19. apríla sme si v Družine Janka Hraška prácou pripomenuli Deň Zeme. Skrášlili sme školský dvor i okolie našej školy. Vychovávateľky posadili pekné kvety pri vchode 1.stupňa a deti vyzbierali odpadky a nečistoty, ktoré nepatria do krásneho prostredia. Spoločne sme si zaspievali pieseň Naša Zem je guľatá a po tvrdej práci sa v už čistom prostredí zahrali. Urobili sme dobrý skutok, a s dobrým pocitom, že aj malí ľudia môžu byť užitoční, sme mali celý deň skvelú náladu z dobre vykonanej práce.