Dopraváčik

14.06.2017 15:34

Dopravná výchova je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života, a preto aj povinnou súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom klube detí.

     Dňa 14.júna sme si svoje vedomosti a zručnosti overili na celoklubovom podujatí pod názvom: „Dopraváčik“. Júnové slniečko sa začudovalo, ako sa malé Hraškuľčatá zručne preplietali na kolobežkách a bicykloch po dopravnom ihrisku, pod starostlivým dohľadom vychovávateliek a pána policajta Kačúra v krásnej motocyklistickej uniforme. Žiarivá policajná motorka sa ligotala a deti ani nedýchali, keď im pán policajt rozprával o nebezpečenstvách cestnej premávky. V besede im zdôraznil, aké je nesmierne dôležité poznať a dodržiavať pravidlá bezpečného pohybu na ceste a chodníku. Deväť stanovíšť, pod dohľadom ochotných starších spolužiakov, preverilo znalosti i zručnosti  malých Hraškuľčiat. Deti sa tak oboznámili s pravidlami cestnej premávky, poskytli zranenému prvú pomoc, odpovedali na otázky z dopravného kvízu a vyskúšali si dopravné ihrisko so semaforom, kde si zopakovali dopravné značky. Na záver, po splnení všetkých úloh, si mohli prevziať detský vodičský preukaz. Akcia sa klubovákom veľmi páčila a rozžiarené očká boli toho dôkazom.

     Všetci, ktorí toto podujatie pripravili, si zaslúžia veľkú jednotku. Poďakovanie patrí aj našim deviatakom, ktorí pomáhali na stanovištiach a usmerňovali deti pri ich aktivitách. Taktiež pánovi Kačúrovi za jeho praktické ukážky a dobré rady. Možno sa aj z našich detí raz stanú takýto smelí a ochotní policajti.