Pasovačka do Družiny Janka Hraška

25.10.2017 10:03

V školskom klube bolo zase raz veselo. Dňa 25.októbra sa uskutočnila imatrikulácia: „Pasovačka do Družiny Janka Hraška“, ktorú sprevádzala veselá nálada, spev, tanec a recitácia malých prváčikov. Tí sa predstavili so svojim kultúrnym programom, ktorý si stihli nacvičiť počas prvých dvoch školských mesiacov. A veru, bolo sa načo pozerať!

Mamka Hrašová (Vanesska Ulehlová) sa už nevedela dočkať, kedy sa jej Janíčko vráti, aby privítal nových členov svojej družiny. Slávnosť otvoril pochod námorníkov (deti z 2.A), ku ktorým sa rezkým krokom a spevom pridali deti z 1.A triedy. Postupne sa pripájali aj deti z 1.B, ktoré zarecitovali oslavnú báseň a zatancovali rytmický tanec. Pekným pohybom a spevom sa ukázali aj deti z 1.C triedy, ktorí sa premenili na malých Šmolkov. Všetci preukázali svoju odvahu a šikovnosť, a svojim vystupovaním a správaním si získali obdiv od všetkých divákov. Janko Hraško (Petrík Mižák) svojou varechou spečatil sľub všetkých Hraškuľkov a Hraškuliek. Za odmenu im mamka venovala zlatý dukát a peknú maľovanku, ako pamiatku na tento deň. V závere si všetci spoločne zaspievali hymnu Janka Hraška a odobrali sa na sladké pohostenie, ktoré im pripravili naše tety kuchárky.

Celé popoludnie sa z tried ozývala veselá hudba a spev. Keď sme sa lúčili domov, jeden Hraškuľko povedal: „Dnes sme sa nepohrali s hračkami, neboli sme vonku, ale ja idem domov taký šťastný!“... Nuž želáme všetkým Hraškuľkom, aby v Družine Janka Hraška prežili ešte veľa takýchto veselých a šťastných dní!