Remeslo má zlaté dno

24.02.2016 20:05

Dňa 24. 2. 2016 sa v Družine Janka Hraška uskutočnilo celoklubové podujatie, festival ľudovej tvorivosti, ,,Ľudové zvyky a tradície". Hravou formou sme prešli od zvykov k porekadlám, pranostikám, prísloviam, ľudovým krojom, tancom, piesňam, nárečiam, až k ľudovým remeslám. Zatancovali sme si ,,kalapový", vareškový i fľaškový tanec. Vypočuli sme si ľudovú rozprávku, v ktorej hlavná myšlienka bola, že  ,,remeslo má zlaté dno". Rozdelili sme si úlohy na tvorivú dielňu, v ktorej sme vyrábali keramiku modelovaním z plastelíny, vyrábali medaily zo zaváraninových viečok, maľovali papierové džbány a taniere, zdobili dečky, vyšívali a rozlúčili sme sa rezkým spevom. Pri srdci nás hrial neopísateľne dobrý pocit a nesmierna hrdosť na našich predkov, ktorí nám zanechali krásne slovenské ľudové zvyky a tradície.