Športové hry k MDD

06.06.2018 21:30

Smiech, šport, bystrý um a dobrá zábava.... Takto by sa dalo charakterizovať popoludnie, ktoré malí Hraškuľkovia strávili v túto stredu v ŠKD. Kedže športu a zábavy nie je nikdy dosť, p. vychovávateľky pripravili pre detičky ako bonus ku Dňu detí rôzne netradičné športové aktivity. Naši šikovní Hraškuľkovia mohli ukázať svoj všestranný talent pri prekonávaní rôznych disciplín, ako napríklad: prekážkový beh, triafanie do cieľa alebo štafeta. Múdrosť ukázali pri hádaní slovenských názvov hradov a zámkov, určovaní byliniek a priraďovaní stôp zvierat. Odvahu a spoluprácu preukázali na slepej cestičke a húsenkovej dráhe. Kto prešiel všetkými stanovošťami, pokračoval v tanci a zábave. Deti si užili tento nádherný deň, zapojili do všetkých disciplín, upevnili svoje kamarátstva a v triede ich za to čakala sladká odmena.