Stavanie mája

29.04.2016 16:38

Čo nás učia naše staré mamy a otcovia? Ctiť si tradície, prácu, spevom a tancom sláviť deň a žiť pre svoju rodinu a vlasť. Prvý máj bol odjakživa sviatkom radosti, sviatkom krásnej rozkvitnutej prírody, sviatkom mladej lásky a sviatkom statočnej, dobre vykonanej práce. Štíhle vyzdobené briezky, sťa mladé tanečnice nás zvolávajú do kola, zaspievať, potešiť sa spoločne...no kto by odolal?

     Družina Janka Hraška sa zbehla v posledné aprílové (piatkove) popoludnie, so spevom vyzdobila máje a postavila ich pred vchody do Hrnčiarskeho kráľovstva. A pretože piatok bol zároveň medzinárodným dňom tanca, mamka Hraškovie pochytila najkrajšieho mládenca a poriadne ho vyzvŕtala na tanečnom parkete. Ostatní sa tiež pridali a nevystrašil ich ani drobný dáždik. Školským dvorom sa rozliehala rezká ľudová hudba a v našich srdciach sa rozliehal pokoj a láska.