Turistická vychádzka do "Tramtárie"

06.05.2016 18:18

V piatok sme sa s deťmi vybrali do Tramtárie - na Hubkovú, kde na nás čakali rôzne zábavno-športové aktivity. Po celý čas nás sprevádzal pirát Čierna brada, ktorý nám pomáhal pri hľadaní ukrytého pokladu. Deti behali ako Indiáni, skákali ako žaby, zmerali si sily v preťahovaní lanom, hádali hádanky podľa indícií a skrývali sa pred pirátom v lese. Za splnenie aktivít dostali kúsok mapy, ktorá im ukázala cestu k pokladu. Počasie nám prialo a tak sme sa vyčerpaní, ale spokojní vrátili späť do školy, kde na nás čakal poklad- zaslúžená sladká odmena. Na záver jedného krásneho popoludnia sme si všetci spoločne zaspievali.