Vesmír očami detí - návšteva výstavy

24.03.2018 11:31

Vihorlatská hvezdáreň aj v tomto roku pre deti zorganizovala regionálne kolo výtvarnej súťaže: „Vesmír očami detí“ pre okresy Humenné, Medzilaborce a Snina. O túto súťaž je vždy veľký záujem, o čom svedčí aj 511 prihlásených prác zo 45 materských, základných a základných umeleckých škôl. 47 prác postúpilo na celoslovenské kolo súťaže a medzi ocenenými boli aj deti z našej školy. Dňa 23.marca deti z 1. a 2. oddelenia navštívili výstavu najkrajších víťazných detských prác, ktorá bola umiestnená v MsKS v Humennom.

Výstava nás inšpirovala natoľko, že sa aj my v budúcom roku zapojíme do tejto súťaže a pokúsime sa zobraziť vlastnou tvorbou vesmír detskými očami.