Vynášanie Moreny

18.03.2016 19:53

"Morena  - staroslovanská Bohyňa zimy a smrti, ale aj  veľká Bohyňa zimy, Noci, Večného sna i Večného života, jedna z troch sestier Boha Perúna. Býva na krajnom severe, kde oddychuje po putovaní po zemi. Keď bohyňa Moréna prichádza na svet,  príroda zaspáva a odchádza na pokoj. Keď Morena odchádza na sever po dni jarnej rovnodennosti, prichádza prebudenie prírody."

Jeden z najarchaickejších zvykov, ktorý sa zachoval do dnešných čias a koná sa koncom zimy je vynášanie Moreny. Vyjadruje túžbu ľudí skoncovať s chladným počasím a privolať teplé lúče slnka. Tento zvyk má korene v predkresťanskom období, keď ľudia verili, že prírodu ovládajú nadprirodzené sily, ktorých konanie možno ovplyvniť. Týmto silám pripisovali aj striedanie ročných období.

              Morena symbolizovala zimu, preto ak ľudia chceli, aby prišla jar, museli ju utopiť v potoku alebo upáliť. Bábka sa vyrobila z dvoch prekrížených palíc, omotala sa  slamou a obliekla do sviatočného kroja. Táto forma zaháňania zimy upadla skoro do zabudnutia,  v súčasnosti  sa tieto naše staré zvyky a tradície obnovujú v podaní folklórnych súborov. Tradície a zvyky starých Slovanov sa zachovali ústnym podaním.

              Deti prvého, tretieho a siedmeho oddelenia si tieto staré zvyky pripomenuli vynášaním Moreny, keď veselým spevom prebudili prírodu a privítali jarné slniečko.