Vynášanie Moreny

24.03.2018 11:05

K významným zvykom jarného obdobia patrilo vynášanie slamenej figuríny oblečenej do ženských šiat, ktorú nazývali Morena. Bola symbolom zimy a  smrti. Jej zničením sa malo z ľudí  aj z dediny odstrániť všetko zlo a choroby.

     Naša Družina Janka Hraška si ctí tradície a ľudové zvyky, preto sme dňa 21.3.2018 usporiadali túto zaujímavú jarnú akciu. O kultúrny program a spev sa postarali Hraškuľčatá z ŠKD. Piesňou ,,Nesieme Morenu...“ sa začal sprevádzaný sprievod detí, ktoré spolu s pani vychovávateľkami niesli vlastnoručne vyrobenú Morenu. Deti sa na symbolickú rozlúčku  zo zimou aj riadne pripravili. Naučili sa piesne a ľudové povedačky. Vynášať Morenu sme začali na školskom dvore a potom sme pokračovali za spevu detí k sadu. V sade sme sa s Morenou rozlúčili so slovami: ,,Zimu vyženieme, teplo prinesieme“.

     Keďže Morena symbolizovala zimu, preto ak ľudia chceli, by prišla jar museli ju upáliť. A tak sme našu Morenu - symbol smrti, chorôb a zimy zapálili. Z diaľky sme pozorovali ako Morena horí na popol. Cieľom tejto akcie bolo, aby zima nadobro odišla a jar sa rozvinula do svojej zelenej krásy.