Z rozprávky do rozprávky

22.03.2017 21:09

Dňa 22.3. vychovávateľky ŠKD pripravili pre deti krásne celoklubové podujatie: Z rozprávky do rozprávky. V ,,Hrnčiarskom kráľovstve" ho zahájili divadielkom ,,Pampúšik", ktoré si nacvičili prváci zo šiesteho oddelenia. Po veľkom potlesku sa deti rozišli plniť úlohy z čitateľskej gramotnosti na 7 rozprávkových stanovíšť. V každom oddelení na nich čakalo veľa zaujímavých aktivít  a úloh, kde si mohli overiť svoje čitateľské znalosti a vedomosti. Za ich splnenie zbierali rozprávkové pečiatky do vyrobených knižočiek, ktoré sú v marci-mesiaci knihy, každodennou súčasťou vzdelávacích aktivít. Netradičné zábavné popoludnie sa deťom veľmi páčilo. Naučili sa, že v rozprávke zaručene všetko dobre skončí, zlo býva potrestané a víťazí láska a dobro. A tak ako v rozprávke, aj naše deti odchádzali domov šťastné a spokojné.