Zemeguľko a princezná Kvapôčka

26.04.2017 10:56

Zemeguľko si na svoje meniny zašantil. S bratmi Saturnom a Jupiterom sa ponaháňal a v tej priveľkej rýchlosti postrácal svoje vzácne svetadiely. Nariekal, princeznú Kvapôčku o pomoc prosil. Vládkyňa vody ho ľutovala, so svojimi vílami kvapkami tancom utešovala, ale pomôcť mu nevedela. Našťastie ich začul Janko Hraško a poslal mu nečakanú pomoc od svojich Hraškuľčiat z Hrnčiarskej ulice. Múdre deti mu nielen stratené svetadiely prinavrátili, ale aj porozprávali a ukázali obrázky vzácnych zvierat a živočíchov. Nakoniec mu zaspievali k meninám veselú pieseň.