Počet oddelení: 7                                  

Základné údaje o ŠKD:

 

oddelenie:

 

vychovávateľka:

 

trieda:

 

ŠKD v triede

 

počet detí:

1.odd.

Malejová Iveta

/vedúca vychovávateľka/

1.A + 2.A

2.A

30

2.odd.

Mgr. Šafranová Jaroslava

2.B + 4.C

2.B

24

3.odd.

Telepovská Veronika

1.B + 3.B

1.B

30

4.odd.

Pečeňáková Jana

1.C + 3.B

1.C

28

5.odd.

Mgr. Lučková Lucia

3.A + 4.A

4.A

23

6.odd.

Kalaninová Marianna

2.C + 4.C

2.C

27

7.odd.

Bc. Kimáková Martina

3.C + 4.B

3.C

30

                                                                                                Spolu detí:  192