Počet oddelení: 7                                  

Základné údaje o ŠKD:

 

oddelenie:

 

vychovávateľka:

 

trieda:

 

ŠKD v triede

 

počet detí:

1.odd.

Malejová Iveta

/vedúca vychovávateľka/

2.A + 3.A

3.A

30

2.odd.

Mgr. Šafranová Jaroslava

1.C + 3.B

1.C

30

3.odd.

Telepovská Veronika

2.B + 4.B

2.B

30

4.odd.

Pečeňáková Jana

2.C + 4.B

2.C

30

5.odd.

Mgr. Lučková Lucia

1.B + 4.A

1.B

32

6.odd.

Kalaninová Marianna

3.C + 3.B

3.C

30

7.odd.

Bc. Kimáková Martina

1.A + 4.C

1.A

29

                                                                                                    Spolu detí:  211